Udsyring

 

For at fjerne urenheder som fx glødeskaller, rust, kalk og andre belægninger kan Jysk Damp Service A/S tilbyde udsyring af mindre anlæg fx kedler, rørsystemer, tanke etc. Ved større udsyringsopgaver har vi et samarbejde med en førende tysk virksomhed specialiseret inden for branchen.

 

For en typisk opgave vil Jysk Damp Service A/S leverance bestå af:

 

Kemikalier

Nedenstående er eksempler på de kemikalier som vi oftest benytter, men efter aftale kan der også anvendes kundespecifikke kemikalier.

 

 • Udsyring 5% HCl(saltsyre) & 1% biflourid eller 3-5% citronsyre.
 • Neutralisering kan foregå med NaOH (lud) eller CaCO3 kalciumkarbonat.
 • Passivering Na3PO4 (trinatriumfosfat) eller H2O2 brintperoxid.

 

 

Udstyr

Pumper, kar, slanger, ekstern varmekilde, etc.

 

 

Procesudførelse

Udsyringen vil oftest forgå efter nedenstående procedure:

 

 • Fyldning af vand
 • Etablering af cirkulation
 • Opvarmning
 • Dosering af inhibitor
 • Dosering af syre
 • Udsyring
 • Tømning & neutralisering
 • Skylning
 • Passivering

 

 

Leveringssted

Aftales med kunden – mindre emner kan bearbejdes på vores værksted.